TIPY CUKRÁRNY A VINOTÉKY U KULATÉ

TIPY PRO CYKLISTY

Cukrárna a vinotéka U KULATÉ se nachází v těsné blízkosti řeky Bobrava v místě kde cyklostezka i vinařská turistická trasa křižuje hlavní silnici a míří dále do údolí Bobravy.


SLUŽBY PRO CYKLISTY

Cukrárna a vinotéka U Kulaté nabízí kromě příjemného posezení a relaxace na venkovní zahrádce s hracím koutkem a prolézačkami také nejzákladnější vybavení pro cyklisty.

cyklotrasy v okolí cukrárny a vinotéky

Lze tady umýt kolo, využít možnosti zapůjčení nářadí, zalepit duši (na kole) nebo zakoupit cyklomapy. Pro opravdu unavené nabízíme možnost uschovat kolo, které lze vyzvednout až po zotavení...

Všechny tyto služby pro cyklisty jsou zdarma.

Doporučená trasa na výlet

Vyjíždíme

Dle Vaší fyzické zdatnosti lze zvolit několik variant vyjížďky na kole. Nejlehčí trasa, která je vhodná i pro rodiče s malými dětmi, je dopravit se do Želešic hromadnou dopravou nebo autem. Po načerpání energie v naší cukrárně se můžete vydat po značené cyklostezce ulicí Petra Bezruče, což je místní asfaltová komunikace, směrem k želešickému lomu. O víkendu by jste neměli potkat žádné nákladní auto

cukrárna a vinotéka zahrádka

Lom

Do lomu je to asi 1 km podél říčky Bobrava. Samotný lom je docela monstrózní dílo, ale pro kluky jsou obrovské bagry a Caterpillary docela zajímavé (vím z vlastní zkušenosti).

Přírodní park Bobrava

Za lomem musíte přejet nový dřevěný most přes řeku a dál už začíná opravdu krásná příroda. Po zpevněné cestě pojedete podél říčky naučnou stezkou. Na cestě lze několikrát zastavit u naučných informačních tabulí a přečíst si, co že to vlastně v té CHKO žije a roste

Přírodní park Bobrava

Vojenská louka

Asi na polovině cesty budete míjet po levé ruce tzv. „vojenskou louku“ kde se dá neoficiálně rozdělat malý ohníček a opéct buřta (občas se tu i stanuje) nebo se dá sejít až k Bobravě a osvěžit vodou. V těchto místech je Bobrava ještě docela čistá.

Hospůdka Ztracenka

Pokud vydržíte a budete pokračovat dále najdete těsně před hlavní silnicí Ořechov – Střelice malou nenápadnou hospůdku „Ztracenka“. Určitě zastavte a dejte si pivo, protože i Vy si zasloužíte trochu odpočinku. Pro děti toho tady sice moc nenajdete, ale většinou stačí brambůrky a limo.

Cesta zpátky

Cesta zpět

Pokud máte malé děti doporučuji cestu zpět stejnou cestou a před odjezdem domů posedět na venkovní zahrádce, v cukrárně koupit dětem slíbenou odměnu za statečně ujeté kilometry a protože děti budou určitě večer brzo spát nakoupit si vynikající moravské víno na večer…Vyjížďka za koupáním do Rajhradic

Tentokráte se vydáme od cukrárny a vinotéky U Kulaté po cyklostezce na opačnou stranu a to po proudu Bobravy. Náš výlet má i s cestou zpět 16 km a lze ho absolvovat i pěšky, ale na kole je to lepší.


BAŽANTNICE

Bažantnice je volně přístupná, pohyb po ploše obory je však omezen pouze na silničky a spojovací cesty, nepředpokládá se volný pohyb v lesních a polních kulturách. Hlavní vycházková trase je vyznačena na stromech žlutými šipkami.

Rajhradice cesta bazantnici

Je ve správě Školního lesního podniku Masarykův les Mendelovy univerzity v Brně. Tento olocený komplex zbytku lužního je 1350 m dlouhý a v nejširším místě 800 m široký o nadmořské výšce 188-189 m. Má rozlohu 148 ha, z toho 60 ha zabírá účelová zemědělská půda s rozlehlými loukami a 88 ha pak tvoří lesnatá část. Přístup do bažantnice je možný ze dvou míst vstupními brankami. Od severu je to z obce Popovice a od jihu pak cestou od rajhradského benediktýnského kláštera. Oboru křižuje několik širokých průseků s upravenými cestami a řada parkově upravených světlin a volných lučnatých ploch. Bažantnice byla založena již v polovině 19. století Mitrovskými z Mitrovic. V majetku Mendelovy univerzity je od roku 1948. Dlouhodobě je využívána jako myslivecký účelový a vědecko-výzkumný objekt. Jedná se klasicky na šest lečí rozdělenou bažantnici s polodivokým odchovem bažantů. V posledních letech je zde vždy při několika honech sloveno přibližně 1600 ks bažantí zvěře. Doplňkově je zde chována i srnčí zvěř.

Koupání v Rajhradicích

Vyjíždíme

Od cukrárny přes most a po pravém břehu říčky Bobravy po úzké pěšince pořád rovně okolo „ Bobr Hall“ ( dříve věhlasná diskotéka ) až na Bobravu. Cesta je vcelku dobrá, ale místy jsou zde stopy místního jezdeckého oddílu. Krásná lesní úsek Vás dovede až na konec CT Parku pod motel Bobrava.

Na rozcestí u mostu se dáte doprava a po silnici (s dětmi opatrně, ale aut tady jezdí docela málo) musíte podjet dálnici a jet asi 400 m směrem na Popovice.

Na začátku Popovic od železniční zastávky je cyklotrasa značená doprava na Rajhrad, ale Vy jeďte rovně přes celé Popovice.

Asi 100 m před hospodou je poslední odbočka doprava a vede k brance do rajhradské bažantnice. Samozřejmě se nabízí možnost zastavit se ve zdejší hospodě na jedno ( kvůli dětem ).

Rajhradice rozcestnik

Rajhradská bažantnice

Hlavní vycházková trasa Rajhradskou bažantnicí vede od kláštera cestou podél náhonu k bývalé staré pile, kde je parkově upravené místo s lavičkami a informační tabule. Za mostkem pokračuje dále trasa vzrostlou lipovou alejí ke vstupní bráně do bažantnice. U ní se nachází památník významného zdejšího lesníka prof. Oktaviána Farského. Odtud širokou cestou směřuje dále k lovecké chatě, kde je další odpočinkové místo s lavičkami. My jedeme opačným směrem a určitě doporučujeme zastavit se u chaty s dětmi a rozdělit svačinku. Je to velmi klidné a hezké místo s několika lavičkami. Od chaty směrem k řece jsou vidět tři mohutné topoly bílé, vyhlášené za památné stromy.

Pauza na odpočinek

Po odpočinku u lovecké chaty jeďte tedy směrem k hlavní bráně a dál kolem bývalé pily až ke klášterní taverně. Tady je místo, kde si můžete dát oběd nebo jen malé občerstvení a pokračovat asi 300 m k rajhradskému splavu.

Rajhradský splav

Za mostem u splavu je cyklotrasa (i turistická trasa) značena doleva proti proudu Svratky.

Biotopy Habřina

Po 200 m odbočte z cyklotrasy doprava k přírodním biotům Habřina.

Biotop Habřina

Od roku 2010 je biotop nově upraven a je ideálním místem pro koupání s dětmi. Malé kamínky, čistá voda, zatravněné břehy, málo lidí prostě perfektní cíl výletu.

Cest zpět do cukrárny je několik a podrobný popis najdete v některém z dalších našich tipů.

Pro tentokrát zvolte stejnou cestu zpět a nezapomeňte se v Cukrárně a vinotéce U Kulaté odměnit.